ZAŚCIANKI
ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

● wykonuje wszystkie rodzaje badań technicznych pojazdów przewidziane przepisami

telefon, fax: (85) 741 87 94
czynny od godziny 7.00 do 18.00
w soboty od 8.00 do 12.00
diagnostyka@lasbud.bialystok.pl