Leśny Zakład Usługowy LASBUD Spółka z o.o. rozpoczął działalność gospodarczą dnia 01.02.1999 r. Spółka powstała wskutek przekształcenia Zakładu Usługowo- Budowlanego Lasów Państwowych w Białymstoku. Na przełomie lat 80 i 90-tych zmiany w zarządzaniu majątkiem gospodarczym w Lasach Państwowych doprowadziły do restrukturyzacji zakładów. Z działających od ponad 30 lat OTL-u, ZSLP i ORB po połączeniu powstał w 1991 r. Zakład Usługowo-Budowlany LP, który ostatecznie został przekształcony w podmiot prawa hadlowego o nazwie LZU LASBUD Sp. z o.o.

Przedmiot działania Zakładu obejmuje:
● handel drewnem i spedycję drewna,
● profilowanie i równanie dróg żwirowych, wynajem sprzętu drogowego
● diagnostyka pojazdów,
● usługi warsztatowe,
● produkcja mebli i zabudów wszelkiego typu,
● sprzedaż umundurowania leśników, odzieży ochronnej i roboczej oraz odzieży    turystycznej,
● sprzedaż drzewek i krzewów leśnych, ozdobnych i owocowych.

biuro@lasbud.bialystok.pl