Lasbud

ZAŚCIANKI
ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel./fax (85) 6523503
e-mail biuro@lasbud.bialystok.pl


Biuro

SEKRETARIAT
ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel./fax (85) 6523503 wew. 25
e-mail biuro@lasbud.bialystok.pl

DZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI
ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel./fax (85) 6523503 wew. 27
e-mail kadry@lasbud.bialystok.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel./fax (85) 6523503 wew. 24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

e-mail m.filipiuk@lasbud.bialystok.pl


Handel drewnem

ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel./fax (85) 6523503 wew. 23
e-mail drewno@lasbud.bialystok.pl

KIEROWNIK DZIAŁU

tel. 602 596 731


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BIA 001

ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel.(85) 7418794
tel./fax (85) 6523503
e-mail diagnostyka@lasbud.bialystok.pl


zakład produkcji mebli

ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel. 85 652 35 03 wew. 28 fax. 85 6523 503
tel. kom. 600 964 376
e-mail meble@lasbud.bialystok.pl


Sklep Traper

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

tel./fax 85 652 50 55
e-mail traper@lasbud.bialystok.pl


centrum leśno ogrodowe

ZAŚCIANKI, ul. Szosa Baranowicka 39
15-521 Białystok

tel. / fax 85 6523 503 wew. 29
tel. kom. 604 914 875
e-mail clo@lasbud.bialystok.pl


Konto bankowe

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Białymstoku
Nr rachunku 30 2030 0045 1110 0000 0073 3370

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
NR KRS 0000187110
NIP 542-25-45-368
REGON 050667484
Kapitał zakładowy 1.438.800 PLN

Mapa dojazdu

Mapa Polski Targeo
Kliknij w mapę, aby powiększyć