tel./fax (085) 652 35 03
budownictwo@lasbud.bialystok

Roboty budowlane

● wykonanie inwestycji i remontów obiektów budowlanych "pod klucz" z wykorzystaniem
    najnowszych technologii i materiałów
● wymiana pokryć dachowych z eternitu przez przeszkolonych pracowników
● realizacja zamówień na wszelkiego typu bramy, ogrodzenia

W zakresie zadań inżynierskich

● nadzór budowlany
● kosztorysowanie
● sporządzanie świadectw energetycznych


Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów oraz wyspecjalizowane brygady budowlane gwarantujące wysoką jakość robót i krótkie terminy wykonania oraz konkurencyjne ceny.

Roboty budowlane

BUDYNKI / BUDOWLE

WNĘTRZA